Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Femte toppmötet inom Östliga partnerskapet

Publicerad

När statsminister Stefan Löfven och de andra stats- och regeringscheferna i EU träffade sina motparter från partnerländerna stod reformer och ett fördjupat, breddat och fokuserat samarbete på dagordningen. Statsminister Stefan Löfven framhöll särskilt vikten av demokrati, jämställdhet och ett stärkt civilsamhälle.

Stefan Löfven och Petro Porosjenko
– Vårt mål är att stötta öppna samhällen med ansvarsfulla institutioner som medborgarna kan lita på, sa statsminister Stefan Löfven efter toppmötet inom EU:s östra partnerskap. På bilden ses Stefan Löfven tillsammans med Ukrainas president Petro Porosjenko och hans medarbetare Konstantin Eliseev. Foto: EU-representationen

– Det Östliga partnerskapet är en viktig ram för utveckling och stabilitet i vår region. Vårt mål är att stötta öppna samhällen med ansvarsfulla institutioner som medborgarna kan lita på, sa statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Fördjupning och fokusering inom partnerskapet

Vid toppmötet diskuterade stats- och regeringscheferna den senaste utvecklingen och hur takten i reformarbetet kan öka och samarbetet stärkas.

De enades om att samarbeta inom 20 områden för att nå konkreta resultat som kommer befolkningen till del. Områdena är till exempel offentlig förvaltning, handel och ekonomisk utveckling, jämställdhet, rörlighet, energifrågor, miljö och klimat. Det civila samhällets spelar en viktig roll i arbetet med att utveckla samhällen som klarar påfrestningar.

Frihandelsavtal och visumfrihet

De tre associerings- och frihandelsavtalen med Moldavien, Georgien och Ukraina gör att partnerskapsländerna får tillgång till EU:s inre marknad. Sedan i våras kan medborgare från Georgien och Ukraina resa till Schengen utan visum. Moldavien fick viseringsfrihet redan 2014.

Utöver de tre nämnda länderna ingår också Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland i EU:s Östliga partnerskap.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om toppmötet 24 november inom EU:s östliga partnerskap