Försvarsminister Peter Hultqvist inledningstalade på Berlin Security Conference

Peter Hultqvist deltog den 28 november på Berlin Security Conference 2017 i den tyska huvudstaden. Temat för årets konferens var ”Europe under pressure – security and defence in unpredictable times”. Sverige var så kallad partner tillsammans med arrangören till årets konferens och den svenska försvarsministern höll konferensens inledningsanförande.

I sitt inledningsanförande tog Peter Hultqvist upp vikten av samarbete för att möta de hot som finns mot Europa. Han nämnde bland annat samarbeten inom EU och med Nato. Försvarsministern redogjorde också för den svenska synen på säkerhetsläget i Europa i bred bemärkelse och med fokus på vårt närområde i norra Europa.

Berlin Security Conference är en av Europas större säkerhets- och försvarspolitiska konferenser som samlar runt 1 000 deltagare från länder i och utanför Europa, liksom från EU-institutioner och Nato. Årets konferens var den 16:e i ordningen sedan starten 2001. Under årets konferens medverkade också chefen för ledningsstaben i Försvarsmakten Dennis Gyllensporre, arméchefen Karl Engelbrektson och flygvapenchefen Mats Helgesson.