Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Fredsbevarande insatser i fokus på FN-möte i Vancouver

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 14 till 15 november på UN Peacekeeping Defence Ministerial conference i Vancouver. Vid mötet betonade försvarsministern Sveriges breda FN-engagemang.

Alla försvarsministrar samlade. Längst fram i mitten står Canadas försvarsminister Harjit Sajjan
Vid årets konferens medverkade försvarsministrar och internationella organisationer från ett 70-tal länder. Foto: The Department of National Defence, Canada

Initiativtagare till FN-mötet UN Peacekeeping Defence Ministerial var Kanadas försvarsminister Harjit Sajjan. Mötet var det andra i ordningen efter Leaders' Summit on Peacekeeping som arrangerades i september 2015. I år medverkade försvarsministrar och internationella organisationer från ett 70-tal länder.

Mötet kretsade kring fyra olika teman som genom nytänkande åtgärder syftar till att höja kvaliteten i FN-insatserna. Samtliga fyra teman innehöll ett integrerat genderperspektiv.

Vid mötet deltog Peter Hultqvists i en panel om träning och kapacitetsbyggande. I sitt anförande betonade han Sveriges breda FN-engagemang och ställde sig bakom den kommuniké som presenterades efter mötet.

Därutöver meddelade Peter Hultqvist att de nordiska länderna har kommit överens om att Sverige ska leda ett gemensamt mobilt träningsteam vid FN-insatsen i Mali (Minusma).

- Genom att fokusera på FN-soldaternas grundläggande träning i fält kan vi på ett enkelt och effektivt sätt öka deras förmågor och färdigheter. På detta sätt kommer det nordiska bidraget ha en direkt verkan på den fortsatta insatsen, säger Peter Hultqvist.

Vid mötet ställde sig Sverige bakom Vancouverprinciperna. Principerna är ett politiskt åtagande som syftar till att förhindra rekrytering och att använda barnsoldater i FN-insatser.