Peter Hultqvist besökte Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Den 8 november besökte försvarsminister Peter Hultqvist Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) i Stockholm. På prövningsenheten i Värtahamnen träffade försvarsministern både personal vid myndigheten samt totalförsvarspliktiga som genomförde mönstring.

Peter Hultqvist träffar mönstrande som sitter på spinningcyklar.
Under hösten har TRM kallat in totalförsvarspliktiga till mönstring för inskrivning till grundutbildning med värnplikt under 2018. Foto: Sofie Engström / TRM

I mars beslutade regeringen att återaktivera skyldigheten att genomgå mönstring och att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Under hösten har TRM eller Rekryteringsmyndigheten som den kallas i vardagligt tal kallat in totalförsvarspliktiga till mönstring för inskrivning till grundutbildning med värnplikt under 2018.

- Det arbete som prövningsenheterna utför är viktigt för att förse Försvarsmakten med de personer som är mest lämpade för att fullgöra grundutbildning med värnplikt, säger Peter Hultqvist

Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt. Syftet med detta är att uppfylla de mål som riksdagen angett avseende förbands- och personaluppfyllnad. Personalförsörjningen ska så långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.