Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist tackade veteraner

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i en medaljceremoni på Luftvärnsregementet i Halmstad den 23 november. Vid ceremonin mottog en styrka från Luftvärnsregementet medalj för de insatser som de har utfört vid Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, i Afghanistan. Även personal från FN-insatsen Minusma i Mali medaljerades.

  • Peter Hultqvist står i talarstolen och tackar de hemkomna för sin insats.

    Peter Hultqvist tackar de hemkomna från Afghanistan och Mali för insatsen.

    Foto: Nathalie Dahlström / Försvarsmakten

  • Peter Hultqvist skakar han med hemkomna soldater.

    Peter Hultqvist hälsar på en av FN-soldaterna från Mali, som medaljerades samtidigt med FS 33 från Afghanistan.

    Foto: Carl Sjöstrand / Försvarsmakten

Den 17 november avslutade Fortsättningsstyrkan, FS 33, sitt sex månader långa uppdrag i Afghanistan. Fortsättningsstyrkan har bestått av representanter från Luftvärnsregementet, Lv6, i Halmstad.

Vid medaljeringsceremonin tackade försvarsminister Peter Hultqvist deltagarna för de insatser som har utförts för att stötta de afghanska säkerhetsorganisationerna i att upprätthålla och utöka säkerheten i landet.

Fortsättningsstyrkan var den 33:e svenska styrkan på plats i Afghanistan och den sjätte i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission.

Den Fortsättningsstyrka, FS 34, som nu har tagit vid arbetet i Afghanistan kommer från Södra Skånska Regementet, P7.

Vid ceremonin medaljerades även personal som deltagit i FN-insatsen Minusma i Mali.