Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist talade vid Rikshemvärnstinget

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist inledningstalade när Rikshemvärnstinget 2017 samlades i Skellefteå den 11 till 12 november. Vid tinget betonade försvarsministern hemvärnsförbandens betydelse för försvaret av Sverige

  • Peter Hultqvist mottar petrimedaljen i silver.

    Vid tinget förärades försvarsminister Peter Hultqvist petrimedaljen i silver av Hemvärnsbefälets riksförbund.

    Foto: Therese Åkerstedt / Tidningen Hemvärnet

  • Deltagare röstar ja till en av motionerna på tinget.

    Under rikshemvärnstinget i Skellefteå röstade hemvärnssoldaterna om över 100 motioner för att utveckla och förbättra hemvärnsförbanden.

    Foto: Therese Åkerstedt / Tidningen Hemvärnet

Rikshemvärnstinget är Hemvärnets högsta medinflytandeorgan. Vid tinget samlas ombud som hemvärnets förband har utsett för att diskutera frågor som är av betydelse för hemvärnet.

- Hemvärnet har en stor betydelse för försvarets folkliga förankring. Den insats som förbanden bidrar med är mycket värdefull. Detta märktes inte minst under höstens stora försvarsmaktsövning Aurora 17, säger Peter Hultqvist.

De 40 hemvärnsbataljonerna bidrar med en stor del av det totala manskap som utgör det svenska försvaret. Sedan försvarsbeslutet 2015 har hemvärnsförbanden också tillförts en ökad förmåga genom fyra granatkastarplutoner och en bataljonledningsförmåga. Med de beslut om ytterligare förstärkningar som tagits efter 2015 tillförs dessutom ytterligare fordon till hemvärnsförbanden.