Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen bemyndigar FMV att inleda förhandlingar med USA om köp av nytt medelräckviddigt luftvärnsystem

Publicerad

Regeringen har i dag bemyndigat Försvarets materielverk (FMV) att översända en anbudsförfrågan, ett så kallat ”Letter of Request”, till USA samt att inleda förhandlingar om en anskaffning av luftvärnsystemet Patriot.

Inriktningen för förhandlingarna ska vara att leverans bör ha påbörjats 2020 och att systemet ska slutlevereras under nästa försvarsinriktningsperiod, det vill säga senast 2025. Utgångspunkten för beslutet är den försvarsöverenskommelse som slöts mellan regeringspartierna, Moderaterna och Centern den 16 augusti i år.

Försvarsmakten har förordat Patriot som nytt luftvärnsystem eftersom det är ett beprövat system med god leveranssäkerhet och förmåga att bekämpa ballistiska robotar. Anskaffningen är också i linje med vad som uttrycks i den försvarspolitiska inriktningspropositionen och ansluter till genomförandet av den gemensamma avsiktsförklaring (Statement of Intent, SOI) som Sverige och USA undertecknade i juni 2016.

Beslutet innebär att förhandlingarna med den amerikanska staten formellt kan påbörjas. Ett formellt anbud genom ett så kallat "Letter of Offer and Acceptance" väntas under våren 2018. Baserat på detta anbud, samt riksdagens ställningstagande till förslaget om anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärnsystem i budgetpropositionen för 2018, kommer regeringen slutligt kunna ta ställning till anskaffningen under nästa år.