Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringen planerar höja solcellsstödet till 30 procent från årsskiftet

Publicerad

I samband med att regeringen presenterade budgeten för 2018 föreslogs dels en höjning av budgeten för solcellsstöd, dels att stödandelen ska höjas från nuvarande 20 procent till 30 procent. Höjningen planeras att genomföras när budgeten är fastslagen av riksdagen och gälla från 1 januari 2018.

Foto: Folio bildbyrå

Solenergi kommer spela en allt viktigare roll i ett framtida hållbart energisystem. Regeringen vill gynna utbyggnaden av solenergi och ökar därför solinvesteringsstödet kraftigt. Det stora intresset i kombination med begränsade resurser har gjort att det byggts upp en kö för tillgång till stödet.

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller.

Regeringen planerar att höja stödandelen för privatpersoner så att alla, både privatpersoner och företag som investerar i solceller, ska kunna få upp till 30 procent av godkända kostnader i stöd.

Just nu pågår arbetet på Regeringskansliet med att ta fram en revidering av förordningen om stöd till solceller så att stödandelen för privatpersoner höjs. Regeringen kommer att besluta om en reviderad förordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planen är att den nya stödnivån ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Privatpersoner som får sina ansökningar beslutade av länsstyrelserna från och med den 1 januari 2018 kommer därmed att kunna få 30 procent av kostnaderna i stöd.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.