Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

Samverkan ska begränsa förseningar i tågtrafiken

Publicerad

Bärlinor som brister längs med Sveriges järnvägar är en central orsak till förseningar i tågtrafiken. Trafikverket har nu valt att synliggöra problemet för svenska innovationsaktörer med målet att marknaden ska utveckla en lösning. Det är inte försent att engagera sig.

Foto:Göran Fält/Trafikverket

I dag saknas den teknik som ger information om när bärlinor som bär upp kontaktledningar längs med Sveriges järnvägar brister, vilket bidrar till förseningar i tågtrafiken. Det hindrar också förebyggande åtgärder. Projektet "Innovationsupphandling, drift och underhåll – järnväg" syftar till att få rätt underhåll till rätt kostnad och vid rätt tid för att förhindra att tåg ställs in på grund av brustna bärlinor.

Pontus Gruhs, är verksam vid Trafikverket och projektledare för initiativet. Projektet ska främja en lösning och är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter.

– Tidigare har hanteringen och utvecklandet av landets järnvägar till delar varit en intern fråga, men det är tid för nya metoder, säger Pontus Gruhs.

– Vi har valt att dela med oss av de utmaningarna vi står inför. Målet är att företag, entreprenader och akademin kan hjälp oss ta fram en lösning som fungerar. Vi hoppas att detta arbetssätt, där det offentliga och kommersiella samverkar, ska etableras alltmer, fortsätter Pontus.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth:

– Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är ett bra exempel på hur vi gemensamt kan driva utvecklingen framåt mot ett mer digitaliserat och hållbart transportsystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittar vi nya innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

I augusti stod Trafikverket värd för det första mötet och presenterade problematiken, mer än ett 30-tal aktörer var på plats. Därefter genomfördes dialogmöten med flera intresserade konsortier som föreslår olika metoder för att upptäcka brister i bärlinorna. Nu pågår fördjupande samtal med dem som valt att ta sig an utmaningen.

– Till årsskiftet ska alla uppföljande samtal vara avslutade och vi ska då även ha analyserat om några av idéerna är redo för kommersiell utveckling. Då är nästa steg en standardupphandling annars går vi vidare till en innovationsupphandling. En innovationsupphandling innebär att Trafikverket går in och ekonomiskt stöttar relevanta intressenter för att dessa ska arbeta mot en lösning, berättar Pontus.

Om en innovationsupphandling äger rum kan det bli aktuellt för aktörer att söka ytterligare finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.
Enligt Pontus Gruhs är det idag inte möjligt att veta när en lösning är på plats. Eftersom dessa tjänster tidigare hanterats internt så är det inga företag som fokuserat på ämnet och marknaden står därför öppen för aktörer från en bred variation av sektorer. Avslutningsvis påpekar han att det inte är försent för nya intressenter att engagera sig.

Fakta

Problemet med bristande bärlinor påverkar idag tågtrafiken i stor utsträckning. Ungefär 40 linor går av per år vilket resulterar i närmare 700 förseningstimmar. Genom att hitta en lösning där bärlinorna kan undersökas och underhållas kommer både person- och godstrafiken att gynnas. Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll – järnväg Projektet syftar till att ta fram en etablerad tjänst/ metod som kan arbeta förebyggande med underhåll av kontaktledningar på järnvägen.

Finansiering: Trafikverket