Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Socialdepartementet startar nyhetsbrev om jämställdhetspolitiken

Publicerad Uppdaterad

Socialdepartementet startar ett nyhetsbrev för jämställdhetspolitiken för att samlat informera myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, civilsamhället men även allmänheten om beslut och satsningar. Det första nyhetsbrevet har fokus på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och jämställdhetsminister Åsa Regnér kommenterar i en filmad intervju kampanjen #metoo. Möt också Jämställdhetsmyndighetens tillträdande generaldirektör Lena Ag som ger sin syn på vad som krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Läs det första nyhetsbrevet om jämställdhetspolitiken.

Välkommen att prenumerera på framtida nyhetsbrev via länken eller längst ner i nyhetsbrevet.

En feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.