Stärkt delaktighet och export i fokus vid EU-handslaget i Gävle

Tisdagen den 28 november 2017 var EU- och handelsminister Ann Linde i Gävle för att ingå ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle. I samband med besöket invigde ministern även Gävleborgs regionala exportcentrum.

 • EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle.

  EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle.

  Foto: Marie Hägg/Region Gävleborg

 • EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle.

  EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle.

  Foto: Marie Hägg/Region Gävleborg

EU-och handelsministern inledde med att tala om mervärdet av att lösa frågor gemensamt inom EU, men också om de utmaningar som EU-samarbetet står inför.

- Vi måste både leverera i frågor som är viktiga för våra medborgare och bli bättre på att föra ut och diskutera EU-politik, sade Ann Linde.

- Desto fler vi är som arbetar för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget ju större skillnad kan vi göra.

I EU-handslaget åtog sig Gävle kommun bland annat att utveckla samarbetet med kommunens skolor och verka för att stärka EU-undervisningen.

- Genom att koppla ihop våra skolor med Europadirektkontoret i Gävle vill vi hjälpa dem att tydligare få in EU-perspektivet i sin utbildning, sade Patrik Stenvard (M), kommunfullmäktiges ordförande i Gävle kommun.

Enligt Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun, är en annan viktig målgrupp för kunskapssatsningar beslutsfattare och anställda i kommunen. Även Region Gävleborg kommer att satsa på de förtroendevalda och anställda i regionen, bland annat genom att återuppliva ett regionalt nätverk av EU-samordnare och internationella strateger.

- För att öka kunskapen och engagemanget kring EU måste vi börja med oss själva – med förtroendevalda och anställda i vår region, sade Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg.

- Genom det regionala nätverket kan vi knyta den kompetens som finns vid vårt Brysselkontor närmre vår regionala vardag.

I samband med EU-handslaget invigde EU- och handelsminsiter Ann Linde även Gävleborgs regionala exportcentrum. Senare under dagen ingicks även ett EU-handslag med Ockelbo kommun.

Deltagare:

 • EU-och handelsminister Ann Linde.
 • Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.
 • Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande, Ovanåkers kommun.
 • Patrik Stenvard (M), kommunfullmäktiges ordförande, Gävle kommun.
 • Nader Ahmadi, prorektor, Högskolan i Gävle.
 • Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande Ockelbo kommun.
 • Moderator var Karin Flordal.