Innehållet publicerades under perioden

-

Svenskt ordförandeskap vid energitoppmöte driver energiomställningen framåt

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan var ordförande vid Internationella energibyråns (IEA) ministermöte den 7–8 november i Paris. På mötet lyftes svenska prioriteringar om ökat samarbete med tillväxtländer för att påskynda energiomställningen globalt.

 • Gruppfotografi med alla delegationsledare vid mötet.

  Ministrar och regeringsföreträdae från IEA:s 29 medlemsländer, IEA:s tio samarbetsländer och ledare från 30 energiföretag träffades i Paris den 7-8 november.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Minister Baylan vid talarpodiet på öppnandet av ministermötet.

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan ger sitt öppningsanförande som ministermötets ordförande.

  Foto: Andrew Wheeler/IEA

 • Personer samtalar i samband med evenemanget.

  Sverige och IEA arrangerade evenemanget Women in Clean Energy för att främja kvinnors deltagande och ledarskap i energiomställningen. Från vänster: Anna Elmfeldt, PwC; Charlotte Unger, Svensk vindenergi; Elin Löfblad, OX2 och C3E-ambassadör; Magnus Hall, Vattenfall AB.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • De tre ministrarna och exekutivdirektören.

  Under mötet blev Mexiko välkomnad som IEA:s nästa och 30:e medlem. Landet blir den första medlemmen från Sydamerika. Från vänster: Jim Carr, Kanadas minister för naturtillgångar; Fatih Birol, IEA:s exekutivdirektör; Pedro Joaquín Coldwell, Mexikos energiminister; samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

På IEA:s ministermöte, som hålls vartannat år, samlades energiministrar från 40 länder och ledarna för världens 30 största energiföretag i Paris den 7–8 november. Mötets syfte är att ge inriktning och drivkraft för IEA:s arbete de kommande åren.

Organisationen har under ledning av exekutivdirektör Dr. Fatih Birol påbörjat ett moderniseringsarbete inom tre fokusområden: närmare samarbete med tillväxtländer, IEA som en central aktör för energiteknik och energieffektivisering samt trygg energiförsörjning anpassat till nya marknadsförutsättningar. Som ordförande hade Ibrahim Baylan den viktiga uppgiften att driva på och sammanföra IEA-medlemmarnas intressen inom dessa områden.

– Vi var tydliga med de svenska prioriteringarna på mötet för IEA att öka sitt fokus på samarbete med tillväxtländer för att påskynda energiomställningen globalt, där även digitaliseringens möjligheter spelar stor roll framöver. Våra insatser gav positiva resultat och det fanns en stor uppslutning bland medlemsländerna att ta steg framåt inom dessa områden, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I huvudsak bidrar resultaten från ministermötet till:

 • Breddat, förstärkt och bättre finansierat samarbete med tillväxtländer, med fokus på hållbara energisystem.
 • Ökat samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv inom både investeringar och digitalisering.
 • Ökad jämställdhet i energisektorn genom att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet i energiomställningen.

Vid ministermötet välkomnades även Mexiko som nästa och 30:e medlemmen i IEA.

Deltagande länder och organisationer vid IEA:s ministermöte 2017

 • IEA:s medlemsländer: Australien, Belgien, Danmark, Estland, EU, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Sydkorea, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
 • Samarbetsländer till IEA: Brasilien, Chile, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Marocko, Singapore, Sydafrika och Thailand.
 • Energy Business Council: BP, Chevron, CHNC, Dow Chemical, Enagas, ENAP, Enel, Engie, Eni, ExxonMobil, Fortum, GE Power, Glencore, Hess Corporation, Hitachi, Iberdrola, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Morgan Stanley, PGNiG, Repsol, RES Group, Royal Dutch Shell, Siemens, SK, Statoil, Suncor Energy, Toshiba, Total, Vattenfall AB och WindEurope.

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen.

IEA har 29 medlemsländer och drivs genom ett sekretariat med knappt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.