Artikel

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 44

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Utrikesminister Wallström deltog vid högnivåmöte om G5 Sahel-styrkan och vid årlig debatt om barn i väpnad konflikt. Därtill månatligt möte om den humanitära situationen i Syrien, öppen briefing av UNHCR:s chef Grandi om den globala flyktingsituationen, uttalande om situationen i Demokratiska republiken Kongo och säkerhetsrådets arbetsprogram för november månad.

Margot Wallström deltog i debatten om barn och väpnad konflikt.
Margot Wallström deltog i debatten om barn och väpnad konflikt. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Måndagen inleddes med ett av det franska ordförandeskapets huvudnummer i form av ett högnivåmöte om fred och säkerhet i Afrika med bäring på G5 Sahel-styrkan (se veckobrev 25 för mer information kring styrkan). Av säkerhetsrådets medlemmar representerades Sverige (sr Wallström) och Frankrike (utrikesminister Le Drian) på ministernivå och Storbritannien och Ukraina på viceministernivå.

Rådets medlemmar gjorde i allt väsentligt en gemensam analys om en försämrad säkerhetssituation i Sahel. Flera medlemmar lyfte fram vikten av en bred ansats, ett ramverk för efterlevnad av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, komplementaritet mellan G5 Sahelstyrkan och MINUSMA samt vikten av ett skyndsamt genomförande av Malis fredsavtal. Frågan om vilket eventuellt FN-stöd som ska ges till styrkan är dock fortsatt utestående efter mötet.

Utrikesministerns anförande kan läsas här samt ses här (vid 57:07). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under måndagen hölls även det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien. Mark Lowcock, undergeneralsekreterare för humanitära frågor, briefade rådet. Han framhöll att trots deskalering i vissa delar av Syrien så var det civila lidandet fortsatt stort och biståndsleveranser hindrades fortfarande. Gränsöverskridande leveranser var en livlina och 13 miljoner människor i Syrien behövde humanitär hjälp. Från januari till augusti hade fyra miljoner nåtts i regeringskontrollerade områden. Situationen i östra Ghouta och i Raqqa betonades som särskilt prekär.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under måndagen antog säkerhetsrådet ett pressuttalande om situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Uttalandet kan läsas här.

Under tisdagen hölls den årliga öppna debatten om barn och väpnad konflikt där rådet antog ett av Sverige framförhandlat ordförandeskapsuttalande (PRST). Generalsekreterare António Guterres briefade rådet tillsammans med den särskilde representanten Virginia Gamba och civilsamhällesrepresentanten Mubin Shaikh från Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative. Ett antal ministrar deltog i debatten, inklusive Sveriges utrikesminister Margot Wallström, som framhöll att kopplingen mellan säkerhet och utveckling var särskilt påtaglig inom barn i väpnad konflikt-agendan; att skydda barn idag förebygger konflikt imorgon. Sverige hade ett långt engagemang inom barnskyddsfrågor. Rådets medlemmar uttryckte ett starkt stöd för frågan om än med varierande tolkning av mandatet.

Utrikesministerns anförande kan läsas här och ses här (vid 38:50). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här. Ordförandeskapsuttalandet som antogs i samband med debatten finns här.

På torsdagen briefade UNHCR:s chef Filippo Grandi säkerhetsrådet om den globala flyktingsituationen. Det var första gången sedan januari 2009 som denna dagordningspunkt tagits upp i rådet, då det numera är vanligare att UNHCR briefar i landspecifika dagordningspunkter. Grandi konstaterade att antalet tvångsfördrivna människor nu var närmare 66 miljoner, varav 17 miljoner var flyktingar under UNHCR:s ansvar. Väpnade konflikter och brist på utveckling hade drivit tusentals på flykt från bl.a. Syrien, Irak, Libyen, Mali, Ukraina, Jemen, Tchadsjöregionen och Centralamerika. Grandi hade nyligen besökt gränsen mellan Myanmar och Bangladesh. Situationen där var ett tydligt exempel på när grundorsaker till konflikt och våld inte hanterats och relationen mellan en stat och delar av dess befolkning brutit samman. Politiskt ledarskap krävdes för att lösa kriser och konflikter. Grandi underströk förebyggande och tidigt agerande. Sverige uttryckte stöd för Grandis och UNHCR:s ledarskap, och uttryckte särskild oro för situationen i Myanmar och Bangladesh. Humanitärt stöd i form av flexibelt obundet bistånd behövdes. Sverige uppmanade Grandi att tidigt uppmärksamma rådet när han såg behov av politiskt agerande, och skulle välkomna mer dialog med UNHCR.

Sveriges anförande kan ses här (vid 39:42). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Den första november tog Italien över säkerhetsrådets ordförandeskap. Italien planerar för ett fokus på närområdet bland annat genom det under veckan genomförda mötet om den globala flyktingsituationen (2 nov) samt genom ett möte om säkerhetsutmaningar i Medelhavet (17 nov). I övrigt kommer rådet bland annat att avhandla polisinsatser, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Burundi, Darfur, Syrien (politiskt, humanitärt och kemvapen) och Libyen (UNSMIL och ICC-spåret). Mandatförlängning förväntas av FN: insats i Abyei (UNISFA), FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA) och den folkrättsliga grunden för insatserna utanför Somalias kust för att stävja sjöröveri.

Programmet för november finns i sin helhet här.