Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 47

Publicerad

Föregående vecka i rådet: fredsprocessen i Mellanöstern, Burundi, val till Internationella domstolen (ICJ), människohandel i konfliktsituationer, Irak/UNAMI, Västsahara/MINURSO, undersökningsmekanismen om ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning i Syrien (JIM) samt pressuttalande om valen i Liberia, om attackerna mot MINUSMA, Mali, respektive om terrorattacken i Sinai, Egypten.

FN:s särskilde representant för trafficking, Maria Grazia Giammarinaro, briefar säkerhetsrådet.
FN:s särskilde representant för trafficking, Maria Grazia Giammarinaro, Foto: UN Photo/

Veckan i rådet inleddes med det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern där FN:s särskilde samordnare för fredsprocessen Nickolay Mladenov briefade rådet via videolänk, varvid slutna konsultationer följde. Mladenov framhöll att undertecknandet av det intrapalestinska försoningsavtalet i Kairo den 12 oktober var ett steg på en lång väg som kunde leda till försoning. Den humanitära krisen i Gaza behövde dock lösas och Gazas befolkning hade ännu inte känt av någon förändring efter avtalets undertecknande. Sverige välkomnade det fortsatta genomförandet av Kairoavtalet och framförde oro över bosättningsexpansionen.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På måndagen hölls även den kvartalsvisa briefingen följd av slutna konsultationer om situationen i Burundi. Rådet briefades av det särskilda sändebudet Michel Kafando, som framhöll att en politisk process är den enda vägen framåt och att FN måste fortsätta sina ansträngningar i landet tillsammans med regionala aktörer. En ny förhandlingsrunda skulle inledas den 27 november där regeringen och samtliga andra partier, inklusive oppositionen i exil, var inbjudna. Den schweiziska FN-ambassadören Jürg Lauber, som deltog i egenskap av ordförande för fredsbyggandekommissionens Burundi-konfiguration, talade om behovet att förbättra den socioekonomiska situationen och stärka mänskliga rättigheter. Under de efterföljande konsultationerna rådde det enighet om vikten av de regionala medlingsansträngningarna genom den östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC).

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På måndagen hölls slutligen den tredje rundan i valet av nya domare till Internationella domstolen (ICJ) i både generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Det återstod en domarplats att fylla i Internationella domstolen för perioden 2018-2027 (se Veckobrev 45, 46) och Indiens kandidat Dalveer Bhandari valdes efter att Storbritanniens kandidat Sir Christopher Greenwood valde att dra sig tillbaka.

På tisdagen hölls en öppen debatt om människohandel i konfliktsituationer där rådet briefades av FN:s generalsekreterare António Guterres, FN:s kontor för droger och kriminalitets (UNODC) verkställande direktör Yuri Fedotov och den särskilde representanten för trafficking Maria Grazia Giammarinaro. I samband med mötet antogs resolution 2388, som är en uppföljning på resolution 2331 (2016), och bland annat tar upp vikten bättre samordning inom FN-systemet, tidig registrering och identifiering av möjliga offer för människohandel samt den särskilda risk som kvinnor och barn utsätts för i konfliktsituationer. Under debatten fördömande flertalet talare uppgifterna om förekomsten av slavhandel i Libyen. Vikten av att bekämpa terroristgrupper och deras traffickingverksamhet berördes av flera, liksom kopplingen till Agenda 2030.

Sveriges anförande kan ses här (vid 44:10). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här. Resolutionen kan läsas i sin helhet här.

Rådet genomförde på onsdagen även sitt kvartalsvis återkommande möte om situationen i Irak och FN:s insats UNAMI, följt av slutna konsultationer. Generalsekreterarens särskilde representant för Irak, Jan Kubis, briefade rådet tillsammans med Anna Patrono, gruppchef för den italienska carabinieri-styrkan i Irak som utbildar irakiska kvinnliga poliser. Kubis fokuserade på efterspelet till folkomröstningen i september och förberedelserna inför de stundande irakiska valen. Patrono betonade kvinnors roll i den irakiska poliskåren och deras stabiliserande effekt på postkonfliktmiljöer. Även Iraks FN-ambassadör höll ett anförande.

Månadens rådsordförande Italien framförde ett kort budskap till media efter mötet där rådet bland annat noterade de ansträngningar som gjorts av KRG och Bagdad för att bidra till en nedtrappning av situationen och uppmanade parterna att föra en dialog utifrån Iraks konstitution som ramverk. Därtill lyfte rådet fram valen nästa år och vikten av internflyktingars återvändande.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Samma dag höll rådet även sina halvårsvis återkommande konsultationer om situationen i Västsahara och FN:s insats MINURSO. Horst Köhler, som tidigare innehaft befattningen som Tysklands president, tillträdde nyligen rollen som FN:s generalsekreterares personliga sändebud för Västsahara. Tillsammans med MINURSO:s avgående chef Kim Bolduc uppdaterade han rådet om situationen i Västsahara, inklusive genom en redogörelse över sina nyss avhållna besök i Marocko, Algeriet och Mauretanien. Rådet välkomnade och uttryckte sitt stöd för Köhler och tackade Bolduc för dennes insatser.

På begäran av Sverige, Uruguay och Italien hölls under onsdagen även ett extrainsatt stängt möte om JIM (undersökningsmekanismen om ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning i Syrien). Sverige och Uruguay redogjorde för de ansträngningar som gjorts för att nå en förlängning av JIM trots förra veckans ryska veton mot resolutionsutkast om förlängning (se veckobrev 46). Flera uttryckte stöd för de svensk-uruguayanska ansträngningarna. Trots enighet om behovet av en mekanism kvarstod rådde delade meningar om hur den skulle utformas. Då enighet inte kunde uppnås, satte mötet punkt för diskussionerna som pågått de senaste månaderna om en förlängning av JIM:s mandat.

Innan rådet gjorde uppehåll på grund av tacksägelsehelgen antogs ett pressuttalande om Liberia med anledning av valen som hölls den 10 oktober. Pressuttalandet kan läsas här.

Under fredagen gjorde rådet två pressuttalanden med anledning av attackerna mot MINUSMA i Ménaka respektive Mopti, Mali, och ett med anledning av terroristattacken i Sinai, Egypten. Det senare finns att läsa här.