Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Sverige visar ledarskap för ökad jämställdhet i energisektorn

Publicerad

Sverige och Internationella energibyrån IEA stod den 7 november värdar för evenemanget Women in Clean Energy i Paris för att skapa uppmärksamhet och engagemang för vikten av att främja kvinnors deltagande och ledarskap i energiomställningen. Vid mötet deltog representanter från regeringar, internationella organisationer och näringslivet.

 • Annika Viklund står vid talarpodiet och talar till publiken.

  Annika Viklund, vice vd för Vattenfall Distribution, höll ett inledningsanförande under evenemanget.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Anita T. Perry talar vid ett podium inför en publik.

  Anita T. Perry var en av inledningstalarna under evenemanget.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Personerna samtalar inför evenemanget.

  Från vänster: Anna Törner, Miljö- och energidepartementet; Elin Löfblad, OX2 och C3E-ambassadör; Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Ministrarna samtalar.

  Från vänster: Mexikos energiminister Pedro Joaquín Coldwell, Kanadas minister för naturtillgångar Jim Carr och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samtalar inför ministerdelen av evenemanget.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Att främja kvinnors delaktighet och ledarskap i energisektorns utveckling har varit en prioriterad fråga för regeringen och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan under mandatperioden. För att visa ledarskap internationellt lanserades därför initiativet Clean Energy Education & Empowerment (C3E) av Sverige tillsammans med Kanada och Italien vid energitoppmötet Clean Energy Ministerial 8 i Kina i juni 2017.

– Kvinnors delaktighet och ledarskap är inte enbart en fråga om rättvisa, det är en avgörande strategisk fråga för att vi ska lyckas med energiomställningen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Evenemanget i Paris var en uppföljning av lanseringen i Kina och var ett tillfälle att samla aktörer från länder, näringslivet och internationella organisationer för att skapa ytterligare uppmärksamhet och intresse för vikten av att främja kvinnors delaktighet och ledarskap i energisektorn.
Mötet inleddes med ett anförande från Annika Viklund, Vattenfall, och Anita T. Perry, USA. Under förmiddagen hölls även ett antal sessioner där mötesdeltagarna utbytte tankar och idéer om hur aktörer kan utveckla sitt samarbete och sin samverkan inom datainsamling, analyser, karriärutveckling och utmärkelser.

Intresset för deltagande i C3E bland andra länder och organisationer växer. Ett antal länder har visat intresse för att gå med i initiativet och kommer inom kort att ansluta, däribland Australien, Chile, Finland, Österrike och USA.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Clean Energy Education & Empowerment (C3E)

C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet.

De prioriterade samarbetsområdena i initiativet är datainsamling, analyser och erfarenhetsutbyte om insatser för att främja kvinnors ledarskap på energiområdet genom exempelvis erfarenheter av utmärkelser och mentorsprogram.

Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet C3E och samarbetet är kopplat Internationella energibyrån (IEA). Där kommer C3E att ingå i ett nätverk med 6000 experter från hela världen. Sverige är ett av de länder som stöttar initiativet finansiellt.

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen.