Innehållet publicerades under perioden

-

Tema unga på toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen

Publicerad

När ledarna för EU och Afrikanska unionen träffas i Abidjan, Elfenbenskusten, 29-30 november kommer de framtida förbindelserna mellan EU och Afrika att diskuteras. Mötet som är det femte toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen har ett särskilt fokus på investeringar i ungdomar.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens ledare 29-30 november. Mötet är viktigt för att stärka relationerna och samarbetet mellan kontinenterna. Mötets särskilda tema är satsningar på Afrikas unga befolkning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Toppmötet är viktigt för att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan de europeiska och de afrikanska kontinenterna. På dagordningen för står bland annat migration, fred och säkerhet, demokrati samt ekonomisk utveckling. Men själva huvudtemat är investeringar i ungdomar. Hela 60 procent av den afrikanska befolkningen är under 25 år.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige. Han kommer bland annat att hålla ett anförande med fokus på vikten av att människor inte ska tvingas fly och hur jobb och utveckling kan bidra till det.

Statsministern kommer också att ha möten med afrikanska representanter, bland annat för att följa upp det gemensamma toppmöte om migration som hölls mellan EU och Afrika på Malta i november 2015.

Det är 10 år sedan EU och Afrikanska unionen antog en gemensam strategi.

Producerat av EU-representationen

Mer om det femte toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen 29-30 november