Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ukrainska reformframgångar inför östra partnerskapets toppmöte

Publicerad

- Vi är övertygade om att förmågan till framgångsrika reformer och att genomföra associationsavtalet med EU är avgörande för Ukrainas framtid”.
Det var ambassadör, Lars Danielssons, välkomstord när han öppnade ett möte med Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze.

Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze
Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze rapporterade om läget i reformerna av den offentlig förvaltningen och det rättsliga systemet. Mötet ägde rum på Sverige EU-representation med EU-ambassadör Lars Danielsson som värd. Foto: Sveriges EU-representation

- Ivanna Klympush-Tsintsadze, som står i reformarbetets frontlinje, redogjorde för de senaste reforminitiativen inom det rättsliga systemet och offentlig förvaltning, till exempel inom betydelsefulla områden som utbildning och sjukvård.

På mötet konstaterades att den ukrainska regeringen gjort avsevärda framsteg inom reformarbetet sedan 2014 trots Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön och fortsatta våldshandlingar i Ukraina. Detta har gjort det möjligt för EU att införa visumfrihet för ukrainska medborgare till Schengenområdet och för associationsavtalet att träda ikraft.

- Vi bör alla uppmärksamma Ukrainas framsteg i reformarbetet. Men det vi måste göra nu är att behålla processens arbetstempo. Att associationsavtalet med EU skulle träda i kraft är ju inte slutmålet utan en början. Det är nu dags för det hårda arbetet med att sätta avtalet i verket, sa Lars Danielsson och påminde om att det kommande toppmötet inom ramen för EU:s östra partnerskap är ett tillfälle att uppmärksamma framstegen men också att se framåt.

Lars Danielsson var värd för mötet med Ukrainas vise premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze som hölls på Sveriges EU-representation 7 november. I mötet deltog också medlemsländernas EU-ambassadörer.

Diskussionen ägde rum som en del i förberedelserna av toppmötet 24 november inom ramen för EU:s östra partnerskap. EU:s stats- och regeringschefer träffar då sina motsvarigheter för de sex partnerskapsländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Republiken Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Partnerskapet är en viktig del i EU:s strävan att främja demokrati, ekonomisk utveckling, säkerhet och stabilitet i EU:s närområde. Regeringen är angelägen om ett ambitiöst partnerskap med fördjupade relationer mellan EU och partnerskapsländerna.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på toppmötet inom östra partnerskapet. Mötet äger rum i Bryssel.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om toppmötet inom det östra partnerskapet