Unga nätverk träffade försvarsministern

Den 29 november besökte 50 unga anställda på Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) Regeringskansliet för en presentation av regeringens försvarspolitiska arbete och möjlighet att ställa frågor till försvarsminister Peter Hultqvist.

FM HKV Unga nätverk och FMV Ungt Nätverk lyssnar på försvarsminister Peter Hultqvists genomgång.
FM HKV Unga nätverk och FMV Ungt Nätverk besökte den 29 november Regeringskansliet och fick möjlighet att ställa frågor till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Per Sandström / Regeringskansliet

På Försvarsmakten och FMV finns sedan flera år nätverk för unga anställda. FMV Ungt Nätverk riktar sig till anställda av FMV som är 35 år eller yngre och Försvarsmaktens FM HKV Unga nätverk som finns inom Högkvarteret i Stockholm. Nätverken finns för att vara ett stöd till yngre anställda på myndigheterna, lära av varandra och bygga upp kunskap om försvarssektorn. Nätverken arrangerar bland annat seminarier och studiebesök och har bjudit in de högsta cheferna för myndigheterna för presentationer. Den 29 november fick de möjlighet att träffa försvarsministern och ställa frågor om den svenska försvarspolitiken.

Under besöket på Regeringskansliet ställdes frågor om bland annat återskapandet av ett svenskt totalförsvar, de kommande materielsatsningarna och hur FMV och Försvarsmakten ska arbeta tillsammans i framtiden inom logistikområdet.

Försvarsminister Peter Hultqvist är glad för intresset från de unga nätverken.

- Det visar på ett starkt intresse från unga anställda för hur försvarspolitiken utvecklas i Sverige och en vilja att lära sig mer. Jag är väldigt intresserad av att höra hur unga anställda upplever hur våra försvarsmyndigheter fungerar och att man ser en framtid i Försvarsmakten och FMV, säger Peter Hultqvist.