Innehållet publicerades under perioden

-

USA:s försvarsminister James Mattis gästade möte med Norra gruppen

Publicerad

Försvarsministrarna i det säkerhets- och försvarspolitiska forumet Norra gruppen möttes i Helsingfors den 7 november. Inbjuden till mötet, som bland annat diskuterade hur försvarssamarbetet kan utvecklas, var också den amerikanska försvarsministern James Mattis.

Försvarsministrarna Peter Hultqvist, Jussi Niinistö och James Mattis
Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med de finska och amerikanska försvarsministrarna under det trepartsmöte som hölls i anslutning till mötet i Norra gruppen. Foto: Janne Karjalainen / Finlands Försvarsministerium

Norra gruppen initierades av Storbritannien 2010 och omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Norra gruppen möts vanligtvis på försvarsministernivå två gånger per år och lika ofta på Defence Policy Director-nivå. Även andra möten, som till exempel på vice försvarschefsnivå förekommer.

Vid mötet i Helsingfors diskuterade försvarsministrarna bland annat det säkerhetspolitiska läget i norra Europa och de större militära övningar som genomförts under året. På dagordningen stod också samtal om fördjupning av samarbetet inom ett flertal säkerhets- och försvarspolitiska områden. Ministrarna enades även om att skapa ett roterande ordförandeskap och en stående agenda för framtida möten.
Till mötet var också USA:s försvarsminister James Mattis inbjuden.

Diskussioner hölls bland annat om att utveckla samarbetet på regional och europeisk nivå.

I samband med Mattis besök hölls också ett trepartsmöte mellan USA, Finland och Sverige.