Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

Publicerad

Den 7 november 2017 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

EU-handslaget Värmland.
EU-handslaget Värmland. Foto:Karlstad kommun

Per-Samuel Nisser, som är kommunstyrelsen ordförande i Karlstads kommun, berättade att det finns ett stort medborgarengagemang i frågor som upplevs som vardagsnära.

– För att öka medborgarnas engagemang i frågor som beslutas på EU-nivå måste vi bli bättre på att visa hur EU påverkar dem i vardagen, sade Per Samuel Nisser.

Han fick medhåll av Tomas Riste, regionstyrelsen ordförande i Region Värmland.

– EU har bäring på många frågor som beslutas i regionen, men vi lyckas inte kommunicera hur EU bidrar till utvecklingen i regionen, sade Tomas Riste.

– Vi behöver bli bättre på att informera om hur EU berör människor i deras vardag.

Paneldeltagarna diskuterade även hur åtaganden i EU-handslaget kan bidra till att stärka det offentliga samtalet om EU. Enligt Hans Jildesten, som är kommunstyrelse ordförande i Storfors kommun, är en viktig del i det arbetet att åtgärda den bristande EU-kunskapen hos många centrala grupper.

– I dagsläget är det för få i kommunen som har tillräcklig EU-kunskap, sade Hans Jildesten.

– Vi kommer att satsa på att utbilda anställda i kommunen. Vi ska även arbeta för att lyfta EU högre upp på den politiska dagordningen, bland annat genom mer information och diskussion om EU på fullmäktigemöten.

EU-handslaget ägde rum på Karlstad Congress Culture Centre i Karlstad. Senare under dagen besökte EU- och handelsministern Rudsskolan i Karlstad, för att tala om EU med ett sextiotal elever från årskurs nio.

Deltagare:
Ann Linde, EU- och handelsminsiter
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun
Tomas Riste (S), regionstyrelsen ordförande, Region Värmland
Hans Jildesten (S), kommunstyrelsen ordförande, Storfors kommun
Moderator var Kristin Ivarsson från Sveriges Kommuner och Landsting.