5G-utbyggnad, e-integritet och fria dataflöden på telekommöte i Bryssel

När EU:s telekomministrar möts i Bryssel 4 december står utbyggnad av nästa generations mobila bredbandstjänster, e-integritet och fria dataflöden på dagordningen. Ministrarna ska också komma överens om ett uppdaterat mandat för EU-byrån Berec.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på rådsmöte 9 juni
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samtalar med EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip vid telekområdets möte 9 juni. Foto: Europeiska unionens råd

5G-utbyggnad i Europa

Inom EU diskuteras just nu förutsättningar för utbyggnad av nästa generations mobila bredbandstjänster. 5G är mobilt bredband som kan ge möjligheter till gigabit-hastighet och hög tillförlitlighet för olika applikationer.

På telekommötet väntas ordförandeskapet skriva under och informera om en så kallad färdplan för 5G. Syftet är att medlemsstaterna ska vara eniga om avsikten att göra lämpliga frekvensband tillgängliga för 5G-användning inom rimlig tid.

Berec, e-integritet och fria dataflöden

Telekomministrarna väntas enas om rådets position om ett uppdaterat mandat för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec. Regeringen anser att Berec ska fortsätta vara ett rådgivande organ och kan därmed ställa sig bakom ordförandeskapets kompromisstext.

Rådet kommer också att få en lägesrapport om de framsteg som gjorts med förslaget om att uppdatera reglerna för e-integritet. Inom ramen för den digitala inre marknaden presenterade kommissionen i januari 2017 ett förslag till ny förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i elektronisk kommunikation. Syftet är att garantera en starkare integritet i elektronisk kommunikation och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Telekomministrarna kommer även att hålla en riktlinjedebatt om ett utkast till förordning om det fria flödet av icke-personuppgifter. Regeringen välkomnar kommissionens förslag och ser fria dataflöden som en förutsättning för en välfungerande digital inre marknad.

Cybersäkerhet och europeisk kodex för elektronisk kommunikation

På mötet kommer ordförandeskapet att informera om läget i förhandlingarna om en europeisk kodex för elektronisk kommunikation samt om rådets slutsatser om cybersäkerhet. Ministrarna kommer också att få information om rådets utkast till handlingsplan för hur dessa ska genomföras.

Slutligen kommer det tillträdande bulgariska ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i telekområdet 4 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)