Alice Bah Kuhnke och Karolina Skog talade på Arkitekturgalan

Den 28 november deltog miljöminister Karolina Skog och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Arkitekturgalan i Stockholm.

 • Arkitekturgalan

  Statsråden Alice Bah Kuhnke och Karolina Skog talade på Arkitekturgalan.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arkitekturgalan

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lyfte fram vikten av att staten ska vara ett föredöme inom arkitektur.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arkitekturgalan

  Staten ska gå från att vara kravställare till att vara en aktör som ger riktning och verktyg för kommuner och regioner, sa miljöminister Karolina Skog.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ministrarna berättade om regeringens arbete med att ta fram satsningar för att stärka de gröna stadsbyggnadsfrågorna samt om den kommande politiken för arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer.

Karolina Skog talade om hur arkitektur och stadsplanering kan bidra till att lösa många av de utmaningar samhället står inför. Hon meddelade att den nya politiken strävar efter att skapa förutsättningar för en större helhetssyn för den byggda miljön.

- Regeringen har en ambition att hitta ett helhetsperspektiv för politiken om arkitektur, stadsutveckling och bostadspolitik där staten går från att vara kravställare till att vara en aktör som ger riktning och verktyg för kommuner och regioner, sa miljöminister Karolina Skog.

Även Alice Bah Kuhnke lyfte fram vikten av att staten ska vara ett föredöme inom arkitektur. Den nya politiken kommer innefatta nya mål och strukturer för statliga byggherrar och fastighetsförvaltare att förhålla sig till. Den kommer också stärka förutsättningarna för att alla offentliga aktörer ska kunna följa efter för att bidra till ökad innovationskraft och initiativ som prioriterar gestaltningen av våra offentliga miljöer.
Alice Bah Kuhnke berättade om arbetet som följt sedan hon tog emot förslagen från utredningen Gestaltad livsmiljö.

- Vi har lagt tid på att gå igenom remissvaren. Fört samtal med många myndigheter. De som ska säkerställa att den politik som vi jobbar fram blir en politik som håller samman och bär. Många remissinstanser har också lyft vikten av att ha en gemensam syn. Så att vi inte gör adhoc-satsningar som inte gör skillnad för människor som ska bo och leva, sa Alice Bah Kuhnke.

Ministrarna meddelade att propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer samt skrivelsen Levande städer kommer överlämnas till riksdagen i början av nästa år.
Arkitekturgalan som arrangeras av Sveriges Arkitekter, är en årligt återkommande mötesplats inom arkitektur, med arkitekter och branschfolk. Under dagen medverkade internationella föreläsare, politiker och aktörer i samhällsbyggnadsbranschen.