Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Beslut om regemente på Gotland

Publicerad

Regeringen beslutar om att regementet P 18 inrättas på Gotland. Regeringsbeslutet innebär att förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ändras så att Gotlands regemente med lokalisering i Visby inrättas som ny organisatorisk enhet i Försvarsmaktens grundorganisation.

I Försvarsbeslutet för 2016-2020 beslöt riksdagen att Gotland på grund av öns strategiska position skulle förstärkas militärt. En mekaniserad stridsgrupp, den 18:e stridsgruppen placerades på Gotland 2016. Partierna bakom försvarsöverenskommelsen, den så kallade Försvarsgruppen, kom under våren 2017 överens om att tillföra 500 miljoner kronor till militärt försvar och totalförsvar. Överenskommelsen innebär bland annat att stridsgrupp Gotland kompletteras med luftvärnsförmåga. Övningsverksamhet och militär närvaro utökas runt och på ön med armé-, marin- och flygstridskrafter, inklusive luftvärnsförband.

Det nya regementet kommer till en början att omfatta cirka 350 personer men kommer sedan successivt att växa.

Beslutet gäller från 1 januari 2018.