EU-ministrar förberedde brexitriktlinjer och veckans Europeiska råd

På Allmänna rådets möte i Bryssel 12 december förberedde EU-ministrarna veckans möte i Europeiska rådet och godkände EU:s prioriteringar för de kommande åren. De diskuterade också ett utkast till riktlinjer för fas två i brexitförhandlingarna.

Möte pågår i Europabyggnaden
Brexit, förberedelser inför Europeiska rådet och EU:s prioriteringar stod på Allmänna rådets dagordning 12 december. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska rådet 14–15 december

Allmänna rådet avslutade förberedelserna inför Europeiska rådets möte 14–15 december genom att diskutera ett utkast till slutsatser. EU:s ledare kommer bland annat behandla migration och säkerhet och försvar samt anta slutsatser om utbildning, kultur och sociala frågor som bygger på diskussionerna vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg.

EU:s prioriteringar för 2018–2019

Rådet godkände EU:s prioriteringar för perioden 2018–2019. Prioriteringarna är säkerhet, migration, sysselsättning, tillväxt och investeringar, ett socialt Europa, den digitala inre marknaden, energi och klimat samt demokratisk legitimitet.

Brexit

EU:s chefsförhandlare för brexit, Michel Barnier, informerade rådet i konstellationen EU27 om läget i förhandlingarna med Storbritannien. Ministrarna diskuterade därefter ett utkast till riktlinjer för fas två i brexitförhandlingarna. Om Europeiska rådet 15 december anser att förhandlingarna kommit tillräckligt långt fattar de beslut om att gå vidare till den andra fasen, det vill säga till den del av förhandlingarna som handlar om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien.

EU-ambassadör Lars Danielsson representerade Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Allmänna rådet 12 december

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)