Europeiska rådet, EU-prioriteringar och brexit på Allmänna rådets möte

På Allmänna rådets möte i Bryssel 12 december kommer ministrarna att förbereda det kommande Europeiska rådet och diskutera prioriteringarna i EU-kommissionens arbetsprogram för 2018. De kommer även att diskutera ett utkast till riktlinjer för den andra etappen i brexitförhandlingarna.

Möte pågår i Europabyggnaden
Förberedelser inför Europeiska rådet och prioriteringarna i EU-kommissionens arbetsprogram för 2018 står på Allmänna rådets dagordning 12 december. Foto: Europeiska unionens råd

Förberedelser inför Europeiska rådet

Allmänna rådet kommer att behandla ett utkast till slutsatser för mötet i Europeiska rådet 14-15 december. Europeiska rådet ska ta upp frågor kring säkerhet och försvar, externa relationer och migration samt sjösätta det permanenta strukturerade samarbetet, Pesco. Europeiska rådet ska också följa upp toppmötet i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt.

Prioriteringar i EU-arbetet nästa år

På Allmänna rådet väntas medlemsstaterna anta en gemensam förklaring om målen och de viktigaste prioriteringarna för EU-kommissionens arbetsprogram för 2018.

Regeringen välkomnar prioriteringarna i EU-arbetet för nästa år. Särskilt välkommet är arbetet med strategin för den digitala inre marknaden, kapitalmarknadsunionen, cirkulär ekonomi och migrationsagendan. Regeringen anser att EU måste leverera på de områden som unionen åtagit sig och där det finns ett tydligt europeiskt mervärde.

Europeiska planeringsterminen 2018

Ministrarna kommer att diskutera prioriteringarna för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken som EU-kommissionen förslagit inom den europeiska planeringsterminen.

Regeringen välkomnar diskussionen och kan på ett övergripande plan ställa sig bakom förslagen som fortsatt fokuserar på investeringar, strukturreformer och ansvarsfull finanspolitik. Regeringen välkomnar också att sociala frågor och sysselsättningsfrågor får en framträdande plats. Samtidigt är det viktigt att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna på dessa områden även fortsättningsvis respekteras.

Brexit

EU-kommissionen och Storbritannien kom 8 december överens om en gemensam framstegsrapport om de tre viktiga frågorna om medborgarnas rättigheter, den ekonomiska uppgörelsen och Irland. Om EU27:s stats- och regeringschefer anser att detta innebär att tillräckliga framsteg har gjorts i förhandlingarna kommer Europeiska rådet att anta riktlinjer för den andra förhandlingsetappen om den framtida förbindelsen och ett eventuellt övergångsarrangemang. På Allmänna rådet kommer ministrarna att diskutera ett utkast till riktlinjer för den andra förhandlingsetappen.

EU-ambassadör Lars Danielsson kommer att representera Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i Allmänna rådet 12 december på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)