Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

EU:s telekomministrar överens om uppdaterat mandat för EU-byrån Berec

Publicerad

På EU:s telekommöte i Bryssel 4 december kom ministrarna överens om ett uppdaterat mandat för EU-byrån Berec. Även e-integritet och fria dataflöden stod på dagordningen.

Peter Eriksson och Mariya Gabriel
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samtalar med Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, och polske statssekreteraren Krzysztof Szubert inför mötet i telekområdet 4 december. Foto: EU-representationen

Uppdaterat mandat för EU-byrån Berec

Inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet enades EU:s telekomministrar om rådets position om uppdaterade regler för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec. Rådet anser att de nya reglerna ligga i linje med mandatet för den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation som kommer att förhandlas parallellt.

Fria dataflöden och e-integritet

Rådet fick en lägesrapport om förslaget om att uppdatera reglerna för e-integritet och ministrarna diskuterade även ett utkast till förordning om det fria flödet av icke-personuppgifter. Medlemsstaterna gav starkt stöd åt förslaget och ställde sig bakom ansträngningarna för att nå en snabb överenskommelse. Regeringen ser positivt på att omotiverade lokaliseringskrav undanröjs. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson välkomnade samtidigt att förordningen ger möjlighet till nödvändiga undantag från huvudregeln.

5G-utbyggnad

Estlands minister för entreprenörskap och informationsteknologi Urve Palo undertecknade på mötet en 5G-färdplan som sätter upp tidsfrister för att göra lämpliga frekvensband tillgängliga för 5G-användning. Färdplanen bekräftar också att målet är att EU ska bli en världsledande marknad för 5G. Regeringen betonade i sammanhanget vikten av förbättrad samordning av radiospektrum.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerade Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mer om mötet i telekområdet 4 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)