EU:s transportministrar diskuterade förares arbetsvillkor, vägtullar och konkurrens inom luftfarten

När EU:s transportministrar möttes i Bryssel 5 december antog de slutsatser om digitalisering av transporter, transeuropeiska transportnät och navigationsprogrammen Galileo och Egnos. De utvärderade också arbetet med en rad förslag som handlar om vägtransport och luftfart.

Tomas Eneroth hälsar på Kadri Simson
Infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med Kadri Simson, rådets ordförande och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister, på TTE-rådets transportmöte 5 december. Foto: Europeiska unionens råd

Vägtransport

Transportministrarna diskuterade en rad förslag som ingår i det första paketet för rörlighet inom vägtransportområdet. De diskuterade bland annat villkor för tillträde till vägtransportmarknaden och nya bestämmelser om kör- och vilotider, färdskrivare samt utstationering.

Rådet debatterade också de föreslagna ändringarna av Eurovinjettdirektivet som handlar om principer för beskattning och avgiftssättning av vägtrafik samt ett reviderat direktiv om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar.

Konkurrens inom luftfart

Transportministrarna gick igenom arbetet med förslaget till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten. Syftet med denna förordning är att säkerställa rättvis konkurrens mellan lufttrafikföretag från EU och tredjeländer.

Rådet antog också tre olika dokument med slutsatser om bland annat transeuropeiska transportnät, digitaliseringen av transporter och halvtidsutvärderingen av navigationsprogrammen Galileo och EGNOS.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerade Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i transportrådet 5 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)