Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsmakten får i uppdrag att implementera nordiskt samförståndsavtal för utbyte av luftlägesinformation i fredstid

Publicerad

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att Sverige tillsammans med Danmark, Norge och Finland ska kunna utbyta luftlägesinformation.

Samarbetet baseras på ett samförståndsavtal inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco om utbyte av luftlägesinformation i fredstid. Avtalet undertecknades den 6 november 2017.

Försvarsmakten får nu i uppdrag av regeringen att med behöriga myndigheter i Danmark, Finland och Norge förhandla de avtal som är nödvändiga för att implementera samförståndsavtalet. Myndigheten ska även påbörja etablering av nödvändig infrastruktur för samarbetet. I enlighet med avtalet ska parterna bland annat skapa och upprätthålla ett nätverk för överföring av information. Systemet möjliggör säker kommunikation mellan de deltagande länderna.