Försvarsministern talade på Försvarsföretagsdagarna

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 5 december på de årligt återkommande Försvarsföretagsdagarna. Under årets konferens diskuterades den framtida försörjningen av försvarssektorn, både med personal och materiel och EU:s initiativ på försvarsområdet.

Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Försvarsföretagardagarna
Försvarsminister Peter Hultqvist på Försvarsföretagardagarna. Foto: Catharina Stenius / SOFF

Försvarsföretagsdagarna arrangeras årligen av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och SME-D, en förening för små- och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektor. Syftet med arrangemanget är att skapa dialog mellan försvarsindustrin och försvarsmyndigheterna.

Peter Hultqvist talade om utvecklingen av den svenska försvarspolitiken och de satsningar som regeringen gör för att förverkliga försvarsbeslutet från 2015 liksom de extra satsningar som görs under de kommande åren.
Under dagarna diskuterar både företrädare från Regeringskansliet, försvarsmyndigheterna och industrin den framtida försörjningen av försvarssektorn genom ökad förmåga, förbättrad kompetens och internationellt samarbete.

Försvarsföretagardagarna pågår 5 - 6 december 2017.