Goda exempel på fler bostäder till unga vuxna

Vid en konferens den 11 december delade sex bostadsföretag och projekt med sig av sina metoder för att få fram bostäder för unga. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson hade bjudit in kommunpolitiker, representanter för bostadsföretag och intresseorganisationer för att sprida kunskap kring hur ungas boendesituation kan lösas.

Hyresgästföreningen presenterade sin rapport Unga vuxnas boende som beskriver hur situationen på bostadsmarknaden påverkar unga vuxnas möjligheter att skapa sin egen framtid. Sveriges kommuner och landsting redogjorde för den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande när det gäller att skapa bostäder till ung vuxna.

I paneldiskussioner lyftes ung vuxnas perspektiv fram och deltagarna reflekterade också kring de goda exemplen från Botkyrkabyggen, Sthlm 6000+, jagvillhbostad.nu, Skövdebostäder, Kalmarhem och ÖrebroBostäder.

Se hela konferensen i efterhand, med de goda exemplen, här:

Hela konferensen 

Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen

Petra Wester, projektledare, Sthlm 6000+

Maria Strandberg, jagvillhabostad.nu

Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

Per Stephani vd, och Roger Holmberg, styrelseordförande, Kalmarhem

Ulf Rohlén, vd, ÖrebroBostäder AB