Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Publicerad

Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid.

Satsningen på gröna jobb ingår i regeringens arbete med enklare vägar till jobb i näringslivet och är en del av budgetpropositionen för 2018.

– Arbetslösheten sjunker men vi måste intensifiera arbetet med de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett antal myndigheter får nu i uppdrag att rusta grupper långt från arbetsmarknaden till fortsatt anställning i näringslivet och samtidigt se till att eftersatta behov åtgärdas. Det kan handla om att rusta upp vandringsleder, röja sly och städa stränder, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Utmaningarna på arbetsmarknaden i dag handlar framförallt om att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få jobb. Samtidigt vet vi att företag i de gröna näringarna har svårt att växa för att det saknas arbetskraft. Tanken är att uppdraget även ska gynna näringslivet genom att bidra till bättre kompetensförsörjning, fortsätter Mikael Damberg.

Myndigheternas uppdrag
Uppdraget "Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna" ges till följande myndigheter: Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar utifrån sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Till övriga myndigheter avsätts 270 miljoner kronor 2018. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra. Insatserna från myndigheterna ska utformas så att de ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de gröna näringarna. Målet är att de ska få anställning i näringslivet.

Redovisning
Skogsstyrelsen ska den 17 januari 2018 lämna en bedömning av hur många arbetssökande som kommer att omfattas 2018 samt en uppskattning gällande 2019 och 2020. Skogsstyrelsen ska på basis av underlag från myndigheterna lämna en delredovisning av genomförandet senast den 1 maj 2018. Delredovisning ska också lämnas den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019. Slutredovisning lämnas den 15 februari 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Genvägar

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fick 2016 av statsministern i uppdrag att samordna arbetet med enklare vägar till jobb. Detta gäller jobb i näringslivet för nyanlända och dem som står långt från arbetsmarknaden.

Bakgrund:

I budgeten för 2018 finns det en extra satsning på att tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna.

Det handlar om olika natur- och markvårdande arbetsuppgifter utomhus. Exempel är slyröjning vid banvallar och vägar, rusta naturleder, inventera geologiska objekt, bekämpa invasiva arter eller städa stränder. Detta är ett arbete som ska kräva kort introduktion och efteråt ska den som utfört arbetet vara bättre rustad för att kunna få ett nytt jobb.