Handelsrelaterat utvecklingssamarbete på ministerrådsmöte

När utvecklingsministrarna träffades i Bryssel 11 december stod strategin Aid for Trade i fokus. En gemensam diskussion med utrikesministrarna om uppföljning av toppmötet mellan EU och den Afrikanska unionen stod också på agendan.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

Utvecklingsministrarna antog slutsatser om en uppdatering av strategin Aid for Trade, som har som mål att utvecklingsländerna ska integreras bättre i det internationella handelssystemet och att handel och investeringar ska kunna bidra till en hållbar utveckling och att minska fattigdom.

Under mötet framhöll ministrarna hur viktigt det är att öka samordningen mellan olika verktyg för utvecklingsfinansiering och att alla politikområden samverkar. Ministrarna betonade även att genomslaget för Aid for Trade-programmen måste stärkas genom mer samarbete med den privata sektorn, civilsamhället och lokala myndigheter.

Statssekreterare Ulrika Modéer representerade Sverige.

Producerat av EU-representationen

 

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i rådet för utrikes frågor