Internationellt möte med experter om lagstiftning mot barnaga

På initiativ av Svenska institutet genomfördes ett möte med internationella experter om lagstiftning mot barnaga på Socialdepartementet den 21 november 2017. Mötet inleddes av statssekreterare Pernilla Baralt som hälsade tolv experter från sex länder välkomna.

Experter samlade
Statssekreterare Pernilla Baralt tillsammans med internationella experter från sex länder på ett möte på Socialdepartementet om att lagstifta mot barnaga den 21 november 2017. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Deltagarna på mötet var under två dagar i Sverige för att arbeta vidare med frågan om att i sina länder stifta lagar mot barnaga. Deltagarna kom från Indonesien, Mexiko, Tanzania, Kazakstan och UK/Skottland.

Sverige först i världen mot barnaga

Syftet med mötet var att bidra med svenska erfarenheter och bästa praxis i de deltagande ländernas lagstiftningsprocess. Pernilla Baralt berättade att Sverige som första land i världen införde lagen mot barnaga år 1979 och om hur arbetet gick till före och efter lagen. 

– En viktig del i processen är att göra en kartläggning över om och hur barn är drabbade av våld i det egna landet, sa statssekreterare Pernilla Baralt. Det gäller också att uppmuntra barnen att våga berätta för en vuxen om vad de är med om. Då det gavs tillfälle för frågor undrade några av besökarna hur en egen lag mot barnaga kan formuleras och hur Sverige gjorde för att få landets ledare att verkligen ta ansvar för arbetet mot barnaga.

Sverige vägvisarland för Solutions summit i februari 2018

Under mötet informerade Sophie Svensson, från enheten för EU och internationell samordning om den kommande högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit som äger rum den 14-15 februari 2018 i Stockholm.

– Sverige är ett så kallat vägvisarland inom det globala partnerskapet mot våld mot barn och kommer stå värd för partnerskapets första konferens. Det sker inom arbetet med Agenda 2030, särskilt mål 16.2 som handlar om att stoppa alla former av våld mot och exploatering av flickor och pojkar, berättade Sophie Svensson, projektledare för konferensen Solutions Summit.

Med på mötet den 21 november deltog även svenska representanter från Rädda Barnen och Global Initiative to end All Corporal Punishment. På schemat för de utländska delegaterna stod träffar med Bris, Men for Gender Equality, Allmänna Barnahuset, Rädda Barnen Sverige, Svenska institutet och ett besök i Astrid Lindgrens hem på Dalagatan i Stockholm.