Investeringsstöd och bonus till kommuner har gett fler bostäder

Regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet ger resultat. Rekordmånga bostäder byggs på initiativ av regeringen och två viktiga morötter i arbetet är investeringsstödet för klimatsmarta hyresrätter samt den kommunala byggbonusen.

Film

Peter Erikssons besök i Alingsås och den kommunala satsningen Alingsåshem

Investeringsstöd sänker hyran

En av de viktigaste insatserna är Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för perioden 2016 - 2019. De bostäder och byggnader som anordnas med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Ett exempel på vad investeringsstöden betyder finns på Noltorpshöjd i Alingsås. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte de nybyggda husen i slutet av oktober. Det kommunala Alingsåshem har sökt statligt ekonomiskt stöd för att bygga hyresrätter och i deras fall har det inneburit hyror som ligger mellan 1500 och 2200 kronor lägre i månaden jämfört med vad en nybyggd hyresrätt normalt kostar.

Bonus till kommuner med tydliga planer för bostadsförsörjning

En andra lika viktig insats är att 199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder givits startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

– Det är bra fart på bostadsbyggandet. Intresset för att söka stödet har ökat rejält. Regeringens byggbonus bidrar till att kommunerna nu planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.