Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Irak, Afrika, Mellanöstern och försvarssamarbete på utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel 11 december diskuterade de bland annat utvecklingen i Irak och Mellanöstern. De fattade också beslut om att inleda EU:s försvarssamarbete Pesco.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid EU:s utrikesråd den 11 december 2017. Fotot är taget vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges EU-representation

Irak

Utrikesministrarna började med att diskutera EU:s relationer med Irak och underströk vikten av att EU engagerar sig i landets utveckling. Den höga representanten kommer att lägga fram ett förslag för en fortsatt strategi i januari 2018.

Den senaste utvecklingen i Mellanöstern

Rådet diskuterade också den senaste tidens utveckling i Mellanöstern, ur ett brett perspektiv. Diskussionerna handlade om relationerna mellan Saudiarabien och Iran, den senaste tidens utveckling i Libanon och Jemen samt fredsprocessen i Mellanöstern.

Afrika i ljuset av EU-AU toppmötet

Tillsammans med biståndsministrarna diskuterade utrikesministrarna uppföljningen av EU-AU-toppmötet som hölls 29 - 30 november 2017 i Abidjan. Rådet fick även information om den fortsatta processen för Post-Cotonou, det vill säga EU:s partnerskap med AVS-länderna efter 2020. AVS-länderna avser Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Säkerhet och försvar

Utrikesministrarna från 25 EU-länder beslutade om att inleda det permanenta strukturerade försvarssamarbetet, Pesco, som diskuterats tidigare. Samarbetet ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till förfogande för till exempel FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete om utveckling av militära förmågor men även en möjlighet till konkreta säkerhets- och försvarspolitiska projekt.

Pesco är ett led i att genomföra EU:s globala strategi, som Sverige drivit. Avsikten är att unionens samlade förmåga att förebygga konflikter och hantera externa kriser med olika instrument ska öka.

Sverige anser att Pesco kan uppfylla två strategiska mål: att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt att bidra till stärkt europeisk sammanhållning. Det svenska deltagandet kan bidra till att Sverige bättre kan påverka EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Samarbetet är mellanstatligt och fullt förenligt med Sveriges militära alliansfrihet.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 11 december