Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Irak, Afrika och Mellanöstern på utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffas i Bryssel 11 december ska de behandla Irak, Mellanöstern och EU:s försvarssamarbete. De ska också följa upp mötet mellan EU och Afrika som hölls i slutet av november.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd den 11 december 2017. Fotot är taget vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges representation

Irak

Inledningsvis ska utrikesministrarna diskutera EU:s relationer med Irak. Regeringen anser att Irak står inför en brytpunkt. Nu krävs politiska och ekonomiska reformer för att säkra freden och lägga grunden till ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. Det är viktigt för att inte spänningar mellan olika folkgrupper ska återuppstå och därmed också risk för ytterligare en väpnad konflikt. Unionen har erfarenhet av att hjälpa stater i övergången till hållbar demokrati. Den erfarenheten behövs just nu i Irak.

Den senaste utvecklingen i Mellanöstern

Rådet ska också diskutera den senaste tidens utveckling i Mellanöstern i ett brett perspektiv. Diskussionerna förväntas handla om relationerna mellan Saudiarabien och Iran och den senaste tidens utveckling i Libanon.

Regeringen välkomnar en bred diskussion om utvecklingen i Mellanöstern. Flera av regionens kriser är kopplade till varandra, och behöver därför diskuteras i ett regionalt perspektiv. Regeringen driver på för en mer aktiv EU-politik gentemot regionen, inklusive för att bidra till politiska lösningar på konflikterna i Syrien, Irak, Jemen och Libyen och till fredsprocessen i Mellanöstern.

Afrika i ljuset av EU-AU toppmötet

Tillsammans med biståndsministrarna kommer utrikesministrarna att diskutera uppföljningen av EU-AU-toppmötet som hölls 29-30 november 2017 i Abidjan. Rådet kommer även kort att få information om den fortsatta processen för Post-Cotonou, det vill säga EU:s partnerskap med AVS-länderna efter 2020. AVS-länderna avser Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika byggt på ömsesidiga intressen. EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling samt globala frågor.

Säkerhet och försvar

Utrikesministrarna kommer också att besluta om ett permanent strukturerat försvarssamarbete, Pesco. Samarbetet ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till förfogande för t ex FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete om utveckling av militära förmågor men även en möjlighet till konkreta säkerhets- och försvarspolitiska projekt.

Pesco är ett led i att genomföra EU:s globala strategi, som Sverige drivit. Avsikten med Pesco är att unionens samlade förmåga att förebygga konflikter och hantera externa kriser med olika instrument ska öka.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Estniska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i EU:s utrikesråd 11 december

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 11 december

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC