Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Artikel från Miljödepartementet

Kemikalier påverkar jämställdhet och hälsa

Publicerad

En hållbar hantering av kemikalier och avfall har direkta kopplingar till jämställdhet, hälsa, klimat och fattigdomsbekämpning. Det är frågor som miljöminister Karolina Skog lyfter på FN:s miljömöte UNEA 3 i Nairobi i Kenya. Sverige vill se att världens länder enas kring långsiktiga åtgärder för att begränsa och förebygga föroreningar av kemikalier.

FN:s miljöprogram Unep och organisationen IPEN lanserade samarbetet kring kemikaliefrågor "Women and Chemicals" på UNEA3. Samarbetet ska bland annat leda till mer fakta om hur kemikalier påverkar kvinnors hälsa. Under lanseringen lyfte Karolina Skog fram Sveriges strategi för en giftfri vardag som sätter fokus på farliga kemikalier i vår vardagsmiljö. Kvinnor i fertil ålder och barn är särskilt känsliga för påverkan från farliga ämnen.

- Genom att skydda de mest sårbara grupperna skapar vi en bra miljö för alla. Kemikalieanvändning är kopplad till jämställdhetsfrågor, eftersom det kan påverka kvinnors och barns hälsa, och begränsa deras möjligheter, sade Karolina Skog.

De globala mål för kemikalier och avfall som finns idag under den internationella kemikaliestrategin (SAICM) gäller till år 2020. Sverige vill se att världens länder enas om ett nytt tydligt och ambitiöst ramverk för kemikalier och avfall, med bindande element, som sträcker sig bortom år 2020.

- Sverige vill att UNEA3 ska leda till flera beslut och åtgärder för att minska föroreningar av kemikalier i mark och vatten. Vi menar att förebyggande åtgärder är det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska påverkan av kemikalier på hälsa och miljö, sade miljöminister Karolina Skog.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.