Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Kulturpolitiska satsningar som träder i kraft vid årsskiftet

Publicerad

År 2017 går mot sitt slut och ett nytt år står för dörren. Efter årsskiftet träder flera av regeringens nya kulturpolitiska satsningar ikraft.

Nedan presenteras ett urval av uppdrag från regleringsbreven till myndigheter inom kulturpolitiken. Samtliga regleringsbrev går att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats esv.se.

 • Förbättrade förutsättningar för den fria konsten där 115 miljoner kronor tillförs årligen från och med 2018. Satsningen innebär bland annat en förstärkning av stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer av Konstnärsnämnden.
 • Kungliga biblioteket får 25 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att hantera uppdraget om digitalt kompetenslyft via bibliotek.
 • Nya Nationalmuseum får 65 miljoner kronor 2018 och 42 miljoner kronor årligen från och med 2019. Nationalmuseum förbereder för nyöppnandet av museet hösten 2018.
 • Satsningar på jubileumsåret "Ingmar Bergman 100 år" där Dramaten, Bergmancenter på Fårö och Stiftelsen Ingmar Bergman tillförs totalt 8 miljoner kronor 2018. Likaså tillförs anslaget filmstöd 5 miljoner kronor från 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor från 2019 för att digitalisera, bevara och tillgängliggöra filmarvet.
 • 15 miljoner kronor fördelas mellan Operan, Dramaten och Riksteatern årligen under 2018–2020 för satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.
 • Statens konstråd blir ett nav för kunskapsutveckling för offentlig konst och får 20 miljoner kronor årligen 2018–2020.
 • Statens maritima museer tillförs 47 miljoner kronor och får samtidigt nya uppgifter då de transporthistoriska museerna och samlingarna inordnas från Trafikverket.
 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 i syfte att inrätta en ny forskningsfunktion för gestaltad livsmiljö.
 • Kulturrådet får i uppdrag att avsätta medel för en nationell samordnare av fristadssystemet – ett system som under en begränsad period kan ge skydd till konstnärer som förföljs i sina hemländer.
 • I Kulturrådets regleringsbrev öronmärks 500 000 kronor till Carl Eldhs ateljémuseum.
 • Ett nationellt kulturskolecentrum inrättas i Statens kulturråd. För detta avsätts 10 miljoner kronor årligen från och med 2018.
 • Statens kulturråd tillförs 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.