Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Lätt att välja rätt – ett seminarium om miljömärkningens framtid

Publicerad · Uppdaterad

Förra året presenterade regeringen en strategi för hållbar konsumtion där miljömärkning pekas ut som ett viktigt verktyg i arbetet för att minska de negativa effekterna vår konsumtion har på miljön. Den 7 december arrangerade konsumentminister Per Bolund ett seminarium på temat. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat näringsliv, akademi, miljömärkningsorganisationer och myndigheter.