Lätt att välja rätt – ett seminarium om miljömärkningens framtid

Förra året presenterade regeringen en strategi för hållbar konsumtion där miljömärkning pekas ut som ett viktigt verktyg i arbetet för att minska de negativa effekterna vår konsumtion har på miljön. Den 7 december arrangerade konsumentminister Per Bolund ett seminarium på temat. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat näringsliv, akademi, miljömärkningsorganisationer och myndigheter.