Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

#MeToo-uppropen på Rosenbad för att tala med regeringen

Publicerad

Under måndagseftermiddagen den 11 december samlades flera av de svenska #MeToo-uppropen på Rosenbad för att träffa jämställdhetsminister Åsa Regnér. Under det två timmar långa mötet lyftes flera av de strukturella jämställdhetsproblem som uppropen pekat ut, samt förslag på hur regeringen kan ta arbetet vidare.

Totalt deltog 21 upprop, bland annat journalisternas, teknikbranschens, skolpersonalens och juristernas. Vissa upprop fanns inte representerade och nya har hunnit uppstå mellan att inbjudan skickades ut och att mötet hölls. Därför kommer synpunkter och förslag samlas in från övriga upprop i andra former.

– Att mötas på det här sättet är viktigt för att vi som regering ska kunna tillvarata och förvalta de berättelser som uppropen delat med sig av. Vi är en feministisk regering och arbetet för att uppnå jämställdhet är avgörande. Många initiativ är redan på gång, till exempel Jämställdhetsmyndigheten som öppnar i januari och som kommer få i uppdrag samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Mötet i dag är alltså en del av ett mycket större arbete som vi tar på största allvar, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Gemensamt för uppropen på plats var synen på att sexuella trakasserier och övergrepp handlar om en övergripande struktur där kvinnor har mindre makt och tas på mindre allvar. Frågan om arbetsgivarnas ansvar stod i centrum, och flera av uppropen lyfte hur det kostar för lite att som arbetsgivare låta sexuella trakasserier fortgå på arbetsplatsen. Att som kvinna ha en osäker anställning eller befinna sig i en miljö där karriärutvecklingen hänger på att hålla sig väl med arbetsgivare och chefer, som i värsta fall själva är förövare, bidrar till ett klimat där få vågar anmäla. Därför föreslog flera på plats att sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser borde kunna anmälas till en oberoende part med tydligt ansvar för arbetsmiljö, och inte bara till polisen för brottsutredning. Arbetsplatser som ofta anmäls bör granskas och hållas till svars, sanktionsmöjligheter bör övervägas.

Utöver diskussionerna om arbetsmiljö och arbetsgivaransvaret lyftes också bland annat frågor om sexualbrottens preskriptionstid och kunskapshöjande insatser.

– Jag kommer ta med mig alla dessa tankar och förslag i mitt och regeringens arbete. Ansvaret för dessa problem är delat, och som regering kan vi göra en hel del. Andra aspekter av detta behöver hanteras av kommuner, landsting och arbetsmarknadens parter. Därför hoppas jag att det här samtalet kan fortsätta, och att alla involverade instanser med makt känner sig berörda, säger Åsa Regnér.

Under fredagen den 8 december träffade Åsa Regnér tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsmarknadens parter för ett möte om #MeToo. I januari har också styrelseordförandena i de statliga bolagen kallats till ett möte med jämställdhetsministern och näringsminister Mikael Damberg.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Genvägar

Läs mer om regeringens jämställdhetspolitik och insatser mot mäns våld mot kvinnor på följande sidor:

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter