Migration, försvarssamarbete och brexit på Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffar sina EU-kollegor på Europeiska rådets möte 14-15 december ska de bland annat behandla migration och säkerhet och försvar. På mötets andra dag behandlar stats- och regeringscheferna eurosamarbetet och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, brexit.

Från en presskonferens i Stockholm med statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald
På Europeiska rådets decembermöte kommer brexitförhandlingarna och toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt att följas upp. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har också uppmanat EU-ledarna att diskutera utvecklingen av EU:s migrationspolitik. Bilden är från ett tidigare möte i Stockholm mellan statsminister Stefan Löfven och Donald Tusk. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

Utbildning, kultur och sociala frågor

Med avstamp i toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg 17 november kommer Europeiska rådet att anta slutsatser om utbildning, kultur och sociala frågor.

Säkerhet och försvar

På mötet kommer stats- och regeringscheferna att behandla säkerhets- och försvarsfrågor tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. På en ceremoni kommer stats- och regeringscheferna också att bekräfta utrikesministrarnas beslut om att upprätta ett permanent och strukturerat försvarsarbete, Pesco.

Migration

Europeiska rådet ska diskutera migrationssituationen i Europa. Inför diskussionen har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk uppmanat EU-ledarna att fundera över hur beslut om migration ska fattas de kommande åren, med konsensus då alla är överens eller med majoritetsbeslut. Han vill också att de ska prata om hur framtida kostnader för migration ska betalas.

Förhandlingarna om brexit

Europeiska rådet möts i konstellationen EU27, det vill säga utan Storbritannien, på mötets andra dag. EU-ledarna kommer att utvärdera läget i förhandlingarna. Om de anser att förhandlingarna kommit tillräckligt långt fattar de beslut om att gå vidare till fas två, det vill säga till den del av förhandlingarna som handlar om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien.

Eurosamarbetet

På fredagen kommer EU27 också att mötas i ett så kallat inklusivt eurotoppmöte. Det betyder att alla EU-länder, inte bara de som har euron som valuta, deltar tillsammans med Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och ordförande för eurogruppen Jeroen Dijsselbloem.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om Europeiska rådets möte 14-15 december