Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Ministerrådet beslutar om EU-strategi för utvecklingssamarbete

Publicerad

Ministrarna för utvecklingsfrågor träffas i Bryssel 11 december för att ta beslut om en omarbetad strategi för handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Huvudfrågan på utvecklingsministrarnas möte är det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet Aid for trade. Ministrarna kommer att anta rådsslutsatser om den omarbetade strategin som syftar till att stödja utvecklingsländer att utveckla och utöka sin handel och minska fattigdomen. 

Regeringen välkomnar den omarbetade strategin som bland annat syftar till att stödja de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Utvecklingsministrarna kommer också att ha en gemensam diskussion med utrikesministrarna om det nyligen avslutade toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövins   statssekreterare Ulrika Modeér representerar Sverige på rådsmötet. 

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning