Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Möte med anledning av #metoo: ”Tillämpningen av regler och det förebyggande arbetet måste bli bättre”

Publicerad

På fredagen träffade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens parter med anledning av uppropen #metoo. Syftet med mötet var att diskutera tillgängliga verktyg, samverkan och hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas genom arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

 • Mötesdeltagare sitter runt bordet i möteslokalen.

  Med på mötet fanns representanter från LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen deltog också.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér och Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson står vi ett fikabord och lyssnar på TCOs ordförande Eva Nordmark.

  Jämställdhetsminister Åsa Regnér och Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson lyssnar på TCOs ordförande Eva Nordmark.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Ylva Johansson samtalar runt ett fikabord med Heike Erkers och Agneta Broberg

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson samtalar med SACOs representant Heike Erkers och diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Under de senaste veckorna har kvinnors erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier kommit upp till ytan. I bransch efter bransch har kvinnor vittnat om kränkande och diskriminerande beteenden som både påverkat kvinnors liv, yrkesliv och karriärer negativt. Det är inte acceptabelt, säger Åsa Regnér.

Med på mötet fanns LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Även Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen deltog i mötet.

– Staten och arbetsmarknadens parter har ett delat ansvar för regleringen av vår arbetsmarknad och för arbetsmiljön. Flera av de vittnesmål som spridits har tydliggjort att det ofta finns en koppling mellan arbetsvillkor och utsattheten för sexuella trakasserier och övergrepp. Kriminella handlingar som begås på arbetsplatser ska självklart alltid anmälas för att hanteras av rättsväsendet. Men utöver rena lagöverträdelser vittnar många kvinnor också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger Ylva Johansson.

Under mötet diskuterades bland annat hur arbetsmarknadens parter kan agera för att förändra situationen och hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

– Mitt intryck är att parterna tar metoo-vrålet på stort allvar. Det som efterfrågas nu är inte i första hand nya eller fler regler. Det är tillämpningen och det förebyggande arbetet som måste bli bättre. Jag har höga förväntningar både på parterna och våra myndigheter att nu fortsätta arbetet med dessa frågor för att det ska bli förändring i verkligheten. Inte minst är det lokala arbetsmiljöarbetet avgörande, säger Ylva Johansson.

– Vi avser nu att fortsätta den här dialogen i det dialogforum om arbetsmiljöfrågor som finns inrättade sedan ungefär två år tillbaka, säger Ylva Johansson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.