Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter om sexuellt våld och trakasserier

Publicerad

Med anledning av #metoo-uppropen har den svenska regeringen initierat möten om sexuellt våld och trakasserier med bland annat arbetsmarknadens parter, myndighets- och näringslivschefer samt initiativtagarna bakom uppropen.

 • Statsråden Ylva Johansson och Åsa Regnér i möte med arbetsmarknadens parter om sexuella trakasserier.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér i möte med representanter från LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen deltog också.

  Foto:Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i samtal med representanter för arbetsmarknadens parter.

  Utöver straffbara handlingar vittnar många kvinnor också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Tack vare de viktiga uppropen med vittnesmål om kränkningar och trakasserier har vi flyttat fokus från kvinnors beteende och utseende till att tala om mäns ansvar, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

De dialogmöten som regeringen har haft med olika aktörer har haft fokus på arbetsgivarens ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier och vilka åtgärder som redan har genomförts. Samtalen har även handlat om vilka eventuella brister som finns vad gäller lagar och regler och vilka åtgärder som behöver göras.

 • Den 6 mars träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér representanter från 65 Me too-upprop på Historiska museet och mottog deras gemensamma kravlista med sju åtgärdsförslag som rör arbetsliv, samhälle och skola.

 • Den 9 november 2017 träffade kulturminister Alice Bah Kuhnke företrädare för nationalscenerna med anledning av det första svenska uppropet #tystnadtagning. Statsrådet har även haft möte med Diskrimineringsombudsmannen och dialoger med ett antal aktörer inom kultursektorn.

 • Den 23 november träffade justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér cheferna för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet.

  Pressmeddelande: Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier 

 • Den 24 november träffade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson generaldirektörerna för Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet samt Vetenskapsrådet med anledning av #akademiuppropet Statsrådet har även haft möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan.

 • Den 30 november träffade utbildningsdepartementets statsråd Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Anna Ekström företrädare för skoluppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt tillsammans med representanter från elevorganisationerna, civilväsendet, skolväsendets fackliga organisationer och skolmyndigheterna.

 • Den 30 november samlade bostadsminister Peter Eriksson företrädare för byggbranschen. Statsrådet bjöd även in initiativtagarna till uppropet #sistaspikenikistan.

  Artikel: Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.