Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Premiärmöte för Team Sweden Livsmedel

Publicerad

Den 19 december hölls det första ordinarie mötet i Team Sweden Livsmedel, under ledning av regeringens nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn Johan Krallis Anell. På plats fanns ett femtiotal representanter från livsmedelsföretag, myndigheter och organisationer. Temat för dagen var regeringens exportsatsning under 2018 och hur vi i Sverige kan ta lärdom från andra länders arbete med att öka livsmedelsexporten.

Några vid en scen framför åhörare
Hur ser förutsättningarna ut för svensk livsmedelsexport? En fråga som diskuterades av en panel bestående av Anders Källström, vd för LRF, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anna Malmhake vd för The Absolut Company, Ylva Berg, vd Business Sweden. Samtalet leddes av Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartementet. Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet.

Mötet inleddes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som lanserade regeringens satsning på 48 miljoner under 2018 på åtgärder för att öka den svenska livsmedelsexporten.

– En ökad export är en förutsättning för en ökad svensk livsmedelsproduktion, för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vid ett panelsamtal om förutsättningarna för svensk livsmedelsexport konstaterades att Sverige har goda förutsättningar att växla upp exporten. Regeringens exportsatsning välkomnas och ses som viktig signal till livsmedelssektorn om att exportfrågan är högt prioriterad. Paneldeltagaren Ylva Berg VD för Business Sweden, som är en viktig utförare av satsningen, lyfte fram möjligheterna för en ökad svensk livsmedelsexport bland annat till marknader som USA, Sydkorea och Japan.

Vad kan vi lära från andra länder?

Anna Malmhake, vd för The Absolut Company, delade med sig av erfarenheter från Irland och tiden som vd för Irish Destilleries och Esa Wrang, Food Director på Finpro, presenterade den finska exportsatsningen Food from Finland. Båda var tydliga med att samverkan mellan näringslivet och det offentliga är en viktig nyckel för att nå en ökad livsmedelsexport. Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen var inne på samma spår när han beskrev hur viktigt det är med samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att nå ett exportprotokoll för fläskkött till Kina.

Vad är Team Sweden Livsmedel?

En ökad livsmedelsexport är en viktig del i genomförandet av livsmedelsstrategin. Med Team Sweden Livsmedel vill regeringen skapa en samverkansplattform för näringsliv, organisationer och offentliga aktörer för en gemensam kraftsamla kring svensk livsmedelsexport. I förlängningen ska Team Sweden Livsmedel bli ett stöd för företag inom livsmedels- och dryckesindustrin som vill komma ut på export.