Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Regeringsbeslut om lagrådsremiss En omreglerad spelmarknad

Publicerad

Regeringen fattade beslut om lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad torsdagen den 21 december.

- Syftet med regleringen är att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser och aktörer utan tillstånd ska stängas ute, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Spelen ska ha ett högt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas.

Den föreslagna spelregleringen anger tydliga ramar för spel om pengar, samtidigt som den möjliggör anpassningar till följd av marknadsutvecklingen. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

En utgångspunkt för den föreslagna lagen är att spel om pengar ska bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert under offentlig kontroll och vara lämplig från allmän synpunkt. Det innebär att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, det ska råda hög säkerhet i spelen samt att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Att spel om pengar inte ska kunna användas som stöd för kriminell verksamhet är en viktig förutsättning. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.