Smart City Sweden – Sveriges skyltfönster mot omvärlden

I maj 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen Smart City Sweden. Regeringssatsningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att dubblera spridningen av svenska miljö- och klimatlösningar på 10 år. Hittills har Smart City Sweden haft över 1700 nationella och internationella besökare.

Foto: Ulf Isacson/Folio

Enligt Hanna Eriksson Lagerberg, ansvarig för Smart City Sweden, fungerar plattformen som ett skyltfönster för svenska hållbarhetslösningar gentemot den internationella marknaden. Här presenteras företag och goda exempel från hela landet, där den gemensamma nämnaren är hållbar stadsutveckling. Hanna Eriksson Lagerberg poängterar vikten av och intresset för svenska hållbarhetslösningar och innovationer.

Sverige nummer ett i OECD

– FN rankar idag Sverige som nummer ett bland OECD-länderna när det gäller att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har kommit långt och bör dela med oss av våra kunskaper och tjänster. Genom att bygga upp samarbeten mellan Sverige och andra länder kan vi bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030.

Hittills har över 1700 intressenter besökt huvudkontoret som är placerat i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Här har de möjlighet att ta del av företagsutställningar och presentationer. Hanna Eriksson Lagerberg understryker det nationella perspektivet och att plattformen ska fånga in hela Sverige.

– Vi samarbetar bland andra med ASSET - Föreningen Svensk Miljöteknik som representerar över 1500 svenska företag från hela landet. Framöver kommer Smart City Sweden att utöka verksamheten genom att förstärka regionerna i syfte att identifiera de regionala styrkorna inom olika områden rörande hållbar stadsutveckling.

VR för att göra innovation tillgänglig

När det gäller huvudkontoret är målet att utveckla konceptet. Utöver miljöteknik kommer även frågor som handlar om digitalisering, planering och social innovation att inkluderas och visas upp. Smart City Sweden tar nu fram marknadsföringsmaterial som alla främjandeorganisationer kan ta del av. Det finns även planer på att använda VR-teknik.

– Vi kommer att ge besökare möjlighet att använda VR-glasögon och virtuellt besöka olika stadsdelar i Sverige och till exempel titta på hur biogas produceras i Linköping. Detta är en teknik som vi också kan använda på utlandsmyndigheterna. På så sätt kan intressenter ta del av svensk innovation även från deras hemland.

En plattform som för aktörer samman

Smart City Sweden sammanför också svenska och internationella aktörer på de olika marknaderna. För att en utländsk aktör ska få ta del av plattformen behöver det finnas ett intresse för att utveckla policy eller konkreta samarbeten som kan leda till affärsmöjligheter för svenska företag.

– Vi tar emot aktörernas förfrågan och ber dem specificera sina behov. Vi kopplar sedan samman dem med en relevant motpart från den svenska marknaden. För att aktören ska ha möjlighet till detta måste det finnas en tydlig möjlighet till samarbete, då projektet syftar till att främja export och investeringar.

Projektet initierades av den sittande regeringen och tilldelas enligt budgetpropositionen 25 miljoner kronor under 2018 och 50 miljoner kronor per år fram till och med 2021.