Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sociala villkor inom transportsektorn på EU-rådsmöte

Publicerad

Nya bestämmelser om utstationering, kör- och vilotider och färdskrivare står på agendan för EU:s transportministermöte i Bryssel 5 december. Ministrarna förväntas även anta rådsslutsatser om bland annat transeuropeiska transportnät och digitaliseringen av transporter.

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på TTE-rådets transportmöte i Bryssel 5 december. Foto: Jann Lipka

Utstationering av arbetstagare inom transportsektorn

Rådet kommer att diskutera förslagen om tillträde till marknaden och sociala aspekter som ingår i det första paketet för rörlighet. I förslaget om sociala villkor ingår en revidering av reglerna om kör- och vilotider, färdskrivare samt utstationering av förare. Förslagen lades fram av kommissionen i juni och förhandlingar har pågått under hösten.

Regeringen anser att den lägesrapport om förhandlingarna som nu tagits fram på ett balanserat sätt redogör för diskussionerna hittills och lägger en bra grund för det fortsatta arbetet.

Luftfart, transportnät och halvtidsutvärdering av Galileo

Rådet kommer att gå igenom arbetet med förslaget till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten.

Rådet ska dessutom anta tre dokument med slutsatser om bland annat transeuropeiska transportnät, digitaliseringen av transporter och halvtidsutvärderingen av navigationsprogrammen Galileo och EGNOS.

Det tillträdande bulgariska ordförandeskapet kommer även att presentera sitt arbetsprogram.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i transportrådet 5 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)