Statssekreterare Mats Andersson tackade Mali 06 för deras insatser

Publicerad

Mats Andersson statssekreterare på Statsrådsberedningen deltog i en medaljeringsceremoni den 15 december. Vid ceremonin mottog en styrka från Jägarbataljonen på Norrbottens regemente medalj för de insatser som de har utfört vid FN-insatsen Minusma, i Mali.

 • Statssekreterare Mats Andersson står vid en talarstol. Intill honom står fem soldater.

  Statssekreterare Mats Andersson tackar Mali 06 för deras insatser.

  Foto: Mats Hellgren / Försvarsmakten

 • Statssekreterare Mats Andersson hälsar på en av soldaterna som var med i Mali 06

  Statssekreterare Mats Andersson hälsar på en av soldaterna som var med i Mali 06

  Foto: Mats Hellgren / Försvarsmakten

 • Styrkans chef överstelöjtnant Teddy Larsson delar ut medaljer.

  Styrkans chef överstelöjtnant Teddy Larsson delar ut medaljer.

  Foto: Mats Hellgren / Försvarsmakten

För ungefär ett halv år sedan fick Norrbottens regemente I19 ansvar för att sätta upp det svenska styrkebidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma). Totalt består styrkan av drygt 300 soldater och utgörs av ett underrättelseförband, ett flygtransportförband och en nationell stödenhet.

Mali 06:s uppdrag har varit att inhämta och bearbeta information till underrättelser samt att förbättra säkerheten i landet. Sedan början av december är Mali 07 på plats.

Försvarsmaktens bidrag till Minusma inleddes våren 2013 och i december 2014 var det första svenska underrättelseförbandet Mali 01 på plats vid Camp Nobel som ligger i utkanten av Timbuktu.