Sverige – ett land att besöka

Den 4 december tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg emot slutbetänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring som överlämnades av Britt Bohlin på POP House i Stockholm.

Närings- och innovationsministern på scen med utredaren
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tar emot betänkandet Ett land att besöka som överlämnades av utredare Britt Bohlin. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Besöksnäringen skapar jobb i hela Sverige och ger ofta unga människor och personer med utländsk bakgrund en väg in på arbetsmarknaden. Förra året ökade andelen sysselsatta inom besöksnäringen med 6,9 procent. Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turism. Näringen utgör också en allt större del av den svenska exporten. Turismens exportvärde på 120 miljarder kronor kan till exempel jämföras med järn och stålexporten som under 2016 uppgick till 51 miljarder.

Regeringen tillsatte under 2016 utredningen "En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring" och utsåg Britt Bohlin till särskild utredare. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela Sverige. Inom ramen för utredningens arbete har cirka 800 företagare, ideellt engagerade och offentliga företrädare i Sveriges alla län fått komma till tals för att belysa problem och utvecklingsmöjligheter inom näringen.

Utredningens huvudförslag är att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

Utredningens förslag och analyser ska nu gås igenom på Näringsdepartementet.